Nadace Ellen MacArthur: v Evropě je vysoká míra recyklace EPS

Nadace Ellen MacArthur: v Evropě je vysoká míra recyklace EPS

Nadace Ellen MacArthur, jedna z nejvýznamnějších charitativních organizací na světě, zaměřující se na rozvoj a propagaci konceptu oběhového hospodářství, zveřejnila výsledky míry recyklace spotřebitelských obalů z pěnového polystyrenu (zkr. EPS). Z nich vyplývá, že míra recyklace v jednotlivých zemích EU předčila všechna očekávání. Výzkum vznikl na základě iniciativy dánského sdružení EPS.

Nadace Ellen MacArthur má pro ověření skutečné recyklovatelnosti plastových materiálů nastavená velmi specifická a přísná kritéria. Pro jejich naplnění musí daný odpad dosahovat minimálně 30% míry recyklace napříč vícero regiony, které dohromady čítají alespoň 400 milionů obyvatel. V zemích EU aktuálně dosahuje míra recyklace spotřebitelských obalů z EPS přibližně 40 %, čímž jsou zadaná kritéria jednoznačně splněna.

Vybrané evropské země navíc vynikají vysokou mírou recyklace obalů z EPS, žebříčku vévodí s více než 70 % zrecyklovaného odpadu Norsko. V dalších zemích jako je Dánsko, Portugalsko, Belgie, Rakousko nebo Irsko poté míra recyklace přesahuje 50 %. K tomuto číslu má blízko i Česká republika, ve které jako odpad skončí přibližně 6 000 tun EPS obalů za rok, jedná se především o obaly z elektroniky a bílé techniky. Aktuální míra recyklace v ČR dosahuje necelých 50 %, což je číslo, kterého mělo být původně dosaženo až v roce 2025.

Není to však pouze Evropa, která dosahuje skvělých výsledků. V Severní Americe dosahuje míra recyklace nad 30 %, zatímco v Japonsku, Číně a Jižní Koreji přesahuje 50 %. Díky předloženým informacím bylo navíc zjištěno, že recyklace obalů z EPS je tématem celkem pro 35 světových zemí.