Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní profesní organizace sdružující výrobce suroviny EPS (expandovatelný polystyren), výrobce aplikací z EPS (expandovaný polystyren) a další firmy a odborníky z oblasti výroby, zpracování a recyklace EPS. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, univerzitami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi, profesionály napříč obory a je členem evropské asociace EUMEPS.

Cíle Sdružení EPS ČR

Efektivita Podporovat efektivní využití odpadního EPS (cirkulární ekonomika)
Tvorba norem Podílet se na
tvorbě norem
Kvalita Kontrolovat kvalitu
výrobků z EPS
Konzultace Poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS
Bezpečnost Dále zvyšovat
bezpečnost výrobků
z EPS
Úspory energie Podporovat používání výrobků z EPS, a tím se podílet na úsporách energie
Požárně bezpečná řešení Vyvíjet požárně
bezpečná
řešení s EPS
Minimalizace úniků mikroplastů Minimalizovat úniky mikroplastů do životního prostředí
Udržitelnost Hájit principy
udržitelnosti a společenské odpovědnosti

Seznam členů

Řádní členové

BACHL spol. s.r.o.
IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
P-SYSTEMS, s.r.o.
POLYFORM s.r.o.
RAPOL, s.r.o.

Přidružení členové

HIRSCH Czech Republic s.r.o.
HITA plast, s.r.o.
SEPAS a.s.
Storopack Česká republika spol. s r.o.

Organizační struktura

Ing. Pavel Zemene, PhD.
Ing. Pavel Zemene, PhD.
předseda Sdružení EPS ČR
Ing. Jiří Kudlička
Ing. Jiří Kudlička
místopředseda Sdružení EPS ČR
Martina Bedrnová, DiS.
Martina Bedrnová, DiS.
asistentka Sdružení EPS ČR
Ing. František Vörös
Ing. František Vörös
konzultant Sdružení EPS ČR

Rada Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, PhD.
Ing. Pavel Zemene, PhD.
vedoucí PS standardizace a PS kvalita
Ing. Jiří Kudlička
Ing. Jiří Kudlička
vedoucí PS komunikace
Ing. Tomáš Novotný
Ing. Tomáš Novotný
vedoucí PS požární bezpečnost
Ing. František Vörös
Ing. František Vörös
vedoucí PS zdraví, bezpečnost a ŽP
Ing. Miroslav Jelen
Ing. Miroslav Jelen
vedoucí PS tvarovky a obaly
Ing. Jaroslav Novák
Ing. Jaroslav Novák
člen kontrolní a revizní komise
Jakub Krůta
Jakub Krůta
člen kontrolní a revizní komise
Miroslav Bače
Miroslav Bače
předseda kontrolní a revizní komise
Kontaktní informace