Úvod

Sdružení EPS ČR

je národní organizace sdružující výrobce suroviny, výrobce aplikací z EPS (expandovaný polystyren) a další firmy a odborníky z oblasti výroby, zpracování a recyklace EPS.
Odolnost proti stlačení 98 % objemu EPS
tvoří vzduch
EPS má vynikající izolační vlastnosti EPS má vynikající
izolační vlastnosti
EPS je ekologický EPS je
ekologický
EPS je 100% recyklovatelný EPS je
100% recyklovatelný

Proč pěnový polystyren?

Pěnový polystyren (zkr. EPS) je univerzální materiál s pestrou škálou možností využití. EPS byl vynalezen roku 1949 brněnským rodákem doktorem Fritzem Stastnym. Jedná se o velmi dobře recyklovatelný materiál, z 98 % je totiž tvořen vzduchem. Kromě izolací ve stavebnictví je používán například jako surovina pro zhotovování modelů, kulis, různých forem pro odlévání kovů, ochranných prvků (cyklistické přilby, dětské autosedačky) a pro celou řadu jiných výrobků. Mezi nimi zaujímají významné postavení ochranné obaly vyrobené z EPS.

Cíle Sdružení EPS ČR

Efektivita Podporovat efektivní využití odpadního EPS (cirkulární ekonomika)
Tvorba norem Podílet se na
tvorbě norem
Kvalita Kontrolovat kvalitu
výrobků z EPS
Konzultace Poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS
Bezpečnost Dále zvyšovat
bezpečnost výrobků
z EPS
Úspory energie Podporovat používání výrobků z EPS, a tím se podílet na úsporách energie
Požárně bezpečná řešení Vyvíjet požárně
bezpečná
řešení s EPS
Minimalizace úniků mikroplastů Minimalizovat úniky mikroplastů do životního prostředí
Udržitelnost Hájit principy
udržitelnosti a společenské odpovědnosti

Česko v číslech

Česko v číslech