Sdružení EPS ČR je

národní organizace založená s cílem

  • podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS
  • propagovat výrobky a aplikace z EPS
  • podílet se na tvorbě norem
  • kontrolovat kvalitu výrobků z EPS
  • poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití EPS
  • zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS
  • podporovat používání výrobků z EPS
  • podílet se na ochraně spotřebitele

Členové a poslání sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene Ph.D. předseda sdružení

Členy sdružení jsou výrobci suroviny pro EPS, výrobci aplikací z EPS a další firmy a odborníci z oblasti EPS působící v ČR a SR. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je významným členem iniciativy ŠANCE PRO BUDOVY

tiskové

zprávy

Tiskové zprávy, odborné články a další užitečné informace z dění okolo činnosti sdružení EPS ČR.

časopis

TOB

Časopis Tepelná ochrana budov - odborný časopis pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov.

často kladené

otázky

Na této stránce najdete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy a připomínky, které nám zasíláte.

25.5.2016  Kvalita pěnového polystyrenu za posledních 10 let vzrostla přes dvě třetiny.
Již desátým rokem monitoruje Sdružení EPS ČR ve spolupráci s nezávislými zkušebnami kvalitu pěnového polystyrenu. Díky pravidelné kontrole se za tuto dobu snížil počet nevyhovujících kontrolovaných vzorků o 72 %. Před deseti lety připadalo na jeden rok 11 nevyhovujících výrobků, v minulém roce to byly pouze 3. Výrobky, které splňují požadavky monitoringu kvality, nesou logo značky kvality Q.