Sdružení EPS ČR je

národní organizace založená s cílem

  • podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS
  • propagovat výrobky a aplikace z EPS
  • podílet se na tvorbě norem
  • kontrolovat kvalitu výrobků z EPS
  • poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití EPS
  • zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS
  • podporovat používání výrobků z EPS
  • podílet se na ochraně spotřebitele

Členové a poslání sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene Ph.D. předseda sdružení

Členy sdružení jsou výrobci suroviny pro EPS, výrobci aplikací z EPS a další firmy a odborníci z oblasti EPS působící v ČR a SR. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je významným členem iniciativy ŠANCE PRO BUDOVY

tiskové

zprávy

Tiskové zprávy, odborné články a další užitečné informace z dění okolo činnosti sdružení EPS ČR.

časopis

TOB

Časopis Tepelná ochrana budov - odborný časopis pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov.

často kladené

otázky

Na této stránce najdete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy a připomínky, které nám zasíláte.

25.5.2016  Kvalita pěnového polystyrenu za posledních 10 let vzrostla přes dvě třetiny.
Již desátým rokem monitoruje Sdružení EPS ČR ve spolupráci s nezávislými zkušebnami kvalitu pěnového polystyrenu. Díky pravidelné kontrole se za tuto dobu snížil počet nevyhovujících kontrolovaných vzorků o 72 %. Před deseti lety připadalo na jeden rok 11 nevyhovujících výrobků, v minulém roce to byly pouze 3. Výrobky, které splňují požadavky monitoringu kvality, nesou logo značky kvality Q.
24.3.2016  Zateplujete rodinný či bytový dům?
Strategie Evropské unie „Evropa 2020“ zastřešuje nejdůležitější energetické cíle pro jednotlivé členské státy. Významným společným závazkem členů unie v rámci strategie je snížení energetické náročnosti budov o 20 %. Energetické úspory se dotknou jak firem, tak i běžných domácností. S úsporou za energie však mohou pomoci státní dotační programy. Podle odborníků ze Sdružení EPS ČR je nejsnazší cesta k významné úspoře energií pomocí komplexního zateplení.