Sdružení EPS ČR je

národní organizace založená s cílem

  • podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS
  • propagovat výrobky a aplikace z EPS
  • podílet se na tvorbě norem
  • kontrolovat kvalitu výrobků z EPS
  • poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití EPS
  • zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS
  • podporovat používání výrobků z EPS
  • podílet se na ochraně spotřebitele

Členové a poslání sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene Ph.D. předseda sdružení

Členy sdružení jsou výrobci suroviny pro EPS, výrobci aplikací z EPS a další firmy a odborníci z oblasti EPS působící v ČR a SR. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je významným členem iniciativy ŠANCE PRO BUDOVY

tiskové

zprávy

Tiskové zprávy, odborné články a další užitečné informace z dění okolo činnosti sdružení EPS ČR.

časopis

TOB

Časopis Tepelná ochrana budov - odborný časopis pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov.

často kladené

otázky

Na této stránce najdete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy a připomínky, které nám zasíláte.

24.3.2016  Zateplujete rodinný či bytový dům?
Strategie Evropské unie „Evropa 2020“ zastřešuje nejdůležitější energetické cíle pro jednotlivé členské státy. Významným společným závazkem členů unie v rámci strategie je snížení energetické náročnosti budov o 20 %. Energetické úspory se dotknou jak firem, tak i běžných domácností. S úsporou za energie však mohou pomoci státní dotační programy. Podle odborníků ze Sdružení EPS ČR je nejsnazší cesta k významné úspoře energií pomocí komplexního zateplení.
24.3.2016  Spotřeba pěnového polystyrwenu se loni vyšplhala na rekordních 62 100 tun
Pěnový polystyren zaznamenal v minulém roce historicky nejvyšší spotřebu - o celých sto tun překonal dosavadní rekord z roku 2011. V uplynulém roce se spotřebovalo 62 100 tun EPS, tedy o 2,1 % více v porovnání s předešlým rokem 2014. Na celoevropsky vysokém odbytu EPS má zásluhu oživení ekonomiky i celého průmyslu včetně stavebnictví, přičemž Česká republika je jednou ze zemí regionu, kde je oblíbenost polystyrenu tradičně vysoká.
24.3.2016  Kde všude se skrývá pnový polystyren?
Pěnový polystyren je materiálem, který můžeme nalézt v mnoha oblastech našeho života - zateplujeme s ním naše domovy, stavíme z něj silnice, balíme do něj elektroniku, chráníme se jím při sportech a uchováváme v něm teplé pokrmy. To je jen zlomek z možností, jak je možné pěnový polystyren využít. Evropské sdružení výrobců polystyrenu (EUMEPS) přišlo se zastřešujícím názvem pro pěnový polystyren - Airpop, který by měl napomoci zákazníkům v orientaci mezi zateplovacími materiály po celé Evropě.