Ochrana zdraví

Izolace z pěnového polystyrenu mají mnoho dobrých vlastností, které často nejsou všeobecně známé. Jsou biologicky neutrální, nepoškozují ani zdraví, ani životní prostředí.

Správně použitý udržuje polystyren příznivou a zdravou pohodu bytu.

Při práci s EPS není třeba používat ochranné prostředky jako např. ochranný oděv, respirátor, ochranné brýle, rukavice apod.