Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem:

  • podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS
  • propagovat výrobky a aplikace z EPS
  • podílet se na tvorbě norem
  • kontrolovat kvalitu výrobků z EPS
  • poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS
  • zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS
  • podporovat používání výrobků z EPS, a tím se podílet na úsporách energie

Členy sdružení jsou výrobci suroviny (expandovatelného polystyrenu), výrobci aplikací z EPS (pěnového, expandovaného polystyrenu) a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice.

Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení je také členem EUMEPS, evropského sdružení výrobců EPS.Ing.Pavel Zemene, Ph.D.
předseda sdružení